800 X 600 האתר מומלץ לצפייה ברזולוציה 

האתר בשלבי בניה , לכן יתכנו שיבושים בפעילותו

.הבועה האקולוגית היא מתקן ושיטת עבודה ללימוד חוקר בנושאי מדעי החיים

הבועה משמשת כביוספרה וכתחנת תצפיות משוכללת ,היא בנויה כחממה עגולה מבוקרת אקלים ,מוצבים בה יחידות התנסות ייעודיות ,המעוצבות כסביבת חקר אמיתית בהתאם לאופי הסביבה הרצוי ולפי המתבקש .מתוכנית הלימוד

.מטרת הבועה לאפשר מחקר מדעי רב תחומי בתנאי אמת בתוך בית הספר

 

הפעילויות שאנו מספקים

הקמת מתקני בועה אקולוגית

הדרכת מדעים בהבט חוקר בבית הספר

ימי שיא בנושא מדעים

חוגי ניצני מדע

העמדת מתקני חקר בחצרות בתי ספר

הכשרת מורים בנושא תפיסה מדעית

סיורים חד פעמיים בבועה האקולוגית בארז

יצירת קשר

אודות

פורום